תכניות בנין עיר ותכניות בינוי Intro_21 מבני-ציבור-מסחר-ותעשיה